Kolumna Matjaža Lemuta: Tudi razvoj vinogradništva je odsev narodovega duha