THE MAKING OF GRAPA

THE MAKING OF GRAPA, tropinovec


Koprodukcija:

KOFEIN DIZAJN in TILIA ESTATE


Destilacija:

Fructal d.o.o., destilacija Duplica pri Kamniku


Surovina:

Tropine belega grozdja sort sivi pinot, chardonnay, malvazija


Tehnologija:

1. predelava tropin
Vrenje v 200 l sodih z dodatkom vrelnega nastavka mošta sivega pinota.
2. destilacija
Dvojna kontrolirana destilacija v dva tisoč litrskem bakrenem kotlu, gretje s pomočjo pare. Druga destilacija izvedena na povprečje 52 % vol, alk. Prvi in zadnji toki odstranjeni.
3. stabilizacija in tipizacija
6-dnevna stabilizacija na višje alkohole v hladilni komori pri temperaturi 3 oC. Tipizacija  z lastno destilirano vodo na 42 % vol. alk.
4. zorenje
v Inox posodi.


Organoleptična analiza:

Vid: Kristalne prosojne barve
Vonj: Izredno čist, rahlo eteričen, diskretne zaznave sivke, sena, belega cvetja
Okus: Mehek, rahlo topel, dokaj enostaven, vendar izredno čist
Skladnost okusa in vonja: vonj in okus si sledita v zaznavah, zato je skupen vtis skladen
Primernost uporabe: Tropinovec THE MAKING OF GRAPA je nestaran destilat. V okusu deluje skladno s primerno toploto alkohola in mehkobo drugih višjih alkoholov. Zaradi svoje enostavnosti, izrazite čistosti in neagresivnosti je primerna pijača pred pričetkom in ob koncu obeda ter samostojnemu nazdravljanju med prijatelji.